Nylund Skole

  • Tiltakshaver: Stavanger kommune
  • Vår anleggsleder: Ole Bjelland
  • Vår formann: Svein Viste

Vi opparbeidet kvartalet rundt Nylund Skoletil miljøanlegg, og skiftet ut VA-anlegget.

Jobben vår innebar blant annet:

  • Fjerning av eksisterende VA-anlegg
  • Legging av 475 meter vannledning m/nødvendige kummer
  • Legging av 385 meter AF ledning m/ nødvendige kummer
  • Opparbeiding av ca 2700 m2 fortausareal med belegg
  • Opparbeiding av ca. 3500 m2 veiareal med 2 lag asfalt
  • Montering av 950 m platekantstein
  • Montering av ca. 1400 m rennestein