DPS Sola

I 2006 åpnet Stavanger universitetssykehus nytt distrikspsykiatrisk senter på Sola. Vi stod for grunnarbeidet.

  • Byggherre: Stavanger Universitetssykehus
  • Tiltakshaver: Lothe Bygg
  • Vår anleggsleder: Gunnar Rege

Bjelland Entreprenør utførte all tomteteknisk arbeid. Lothe Bygg var totalentreprenør og jobben var ferdigstilt i juni 2006.