Holbergstunet

Midt i sentrum av Sandnes har det kommet en ny leilighetsblokk. Først måtte den velkjente «Borgen» rives, og jobben falt på Per Høyland.

  • Ansvarlig utbygger: Byggholt
  • Vår anleggsleder: Gunnar Rege

Holbergstunet ble bygget på tomten til gamle «Borgen» i Høylandsgaten. Prosjektet bestod av oppføring av en leilighetsblokk. Vi hadde ansvaret for utførelsen av grunnarbeider, noe som blant annet innebar riving av den brannskadde «Borgen».