Rehab av vannledning i Rettedalen

Ny PE 355mm skal trekke i eksisterende vannledning

  • Byggherre: Gjesdal Kommune
  • Vår Anleggsleder: Joakim Hetland
  • Vår Formann: Tor Helge Jensen

Det skal trekkes ny PE 355 500m gjennom eksisterende 200mm. Det skal også monteres ca 10 vannkryss som graves ned i bakken.