Sanering Losolderman Natvigsvei

Sanering av VVA

  • Byggherre: Stavanger Kommune
  • Vår Anleggsleder: Joakim Hetland
  • Vår Formann: Rune Lilleland
  • Kontraktsum: CA 1 000 000,-

Sanering av 60m VVA