CAT 323 NextGen
GPS levert av Hella Maskin
Hk-feste og graveskuffe levert av Klepp Mek
Dekor levert av Kellys
Levert av Pon ved selger Kjell Vidar Hamre

Maskinfører Vegard Håland er maskinfører på nyeste generasjon gravemaskin