• 2002

  Ole Bjelland startet Bjelland AS.

  Fra en liten brakkerigg på Sola skulle alt administreres.
  Sommerferien ble benyttet til å pusse opp gamle maskiner og prøve å lage et kontor av den gamle brakkeriggen.

 • 2006

  Nok en «bautastein» kommer inn i gjengen.

  Joakim Hetland forlater elektrobransjen og starter som håndmann i grøften. Har siden bygget stein på stein og vært innom de fleste fagfeltene i bedriften.

  2006

 • 2007

  Bedriften etablerer seg på Orstad i eget bygg.

  Er nå 32 ansatte. Kjempeløft for bedriften å få egne lokaler, med eget lager, vaskehall og gode kontorfasiliteter.
  Vi investerer i vår første «40 tonner» og en semi lastebil.
  Med dette utstyret kunne vi utvide oppdragsporteføljen betydelig – mere masse kunne forflyttes og dypere grøfter graves.
  Vi gikk fra mindre prosjekter og nesten utelukkende rammeavtalejobber for kommuner og private til nå å kunne håndtere større prosjekter.

 • 2009

  Nok en «bauta» blir en del av laget. Petter Bjelland tiltrer som markedsansvarlig.

  Med hans enorme erfaring og kompetanse har han bidratt voldsomt til bedriftens utvikling. Petter er en systematiker med sans for detaljer. Han har utviklet gode systemer for bedriften og er i tillegg en guru på de aller fleste områder.
  Tålmodig, reflektert og til tider en god fredsmegler og terapeut for de andre i ledergruppen.

  2009

 • 2012

  10 år

  Ti år har gått og tanken om eget pukkverk slipper ikke taket. Vi investerer i et stort område (260 mål)
  på Skurve i Gjesdal kommune og vi får på plass vår hittl største maskin – en «50-tonner».

 • 2014

  Sømmevågen

  Vi har over tid fått større og mer omfattende oppdrag, men det var unektelig vanvittig stort for oss å få tildelt Sømmevågen i 2014 med en kontraktsverdi på 180 MNOK.
  I arbeidsfellesskap med Kruse Smith AS utvidet vi Rv.509 till en 4 felts vei med kombifelt for kollektiv og tungtransport. Rundkjøring ble erstattet med toplanskryss og det ble bygget ca. 3 km med vei.
  Dette prosjektet ble et løft for oss – igjen måtte vi brette opp armene og ikke være redde for å satse!
  Det krevde endring i både maskinpark og mannskap – vi måtte utvide maskinparken med 5 gravemaskiner og 2 lastebiler.
  Samme året investerte vi i egen borerigg og mobil knuser. Pukkverksdriften var i gang.
  Året etterpå (2015) var vi 100 ansatte.

  2014

 • 2017

  Fv. 505 Skjæveland – Foss Eikeland

  Med eget referanseprosjekt i sekken ble vi prekvalifisert til nok en stor jobb – Fv. 505 Skjæveland – Foss Eikeland. Stoltheten
  vi kjente på når tildelingen kom var uendelig stor.
  Vår hittil største kontrakt og muligheten til å virkelig vise hva vi kunne levere lå for våre føtter.
  Her leverte vi snaut 3 km med hovedvei, 3 rundkjøringer, 8 rasteplasser og grunnarbeidet for kulverter og en 250 meter lang
  bro som skulle gå over godsterminalen på Ganddal.
  Vi fikk være med på arbeidsoperasjoner som aldri har blitt gjort tidligere – dyp peling og ILM bro med kurvatur.
  Vi nærmer oss 300 MNOK i omsetning.

 • 2020

  Selvstendig lærebedrift

  Vi blir godkjent som selvstendig lærebedrift. Dette brenner vi for og vi er fullt klar over at fremtiden er prisgitt ungdommen. Vi ønsker å ta vår del av ansvaret, vil bidra til at flest mulig unge
  gjennomfører læreløpet hos oss. Av erfaring vet vi at de som fortsetter hos oss etter bestått fagprøve blir blant våre sterkeste ressurser.
  Samtidig begynner det å bli skralt på anbudsfronten. Knallhard konkurranse i et marked preget av overkapasitet og få utlysninger.
  Verden er urolig, pandemien treffer landet. Det offentlige omstrukturer (regionsreformen).
  Hva gjør vi? Nedbemanner? Permitterer? Store, tunge, strategiske valg må tas.
  Vi velger å løfte blikket og innser at vi må utvide vårt geografiske nedslagsfelt.
  Styrevedtak på at vår første reisejobb skal i boks innen året er omme. Vi har vokst ut av bygget vårt, verkstedavdelingen har kummerlige forhold og anleggsledelsen sitter i en brakkerigg.
  Ingen klager, men vi må kunne tilby noe bedre. Tør vi å satse med så usikre tider i vente?
  Ja. Det skjer.
  Høsten 2020 reiser vi til Setesdal for å bygge en halv mil ny riksvei for Statens vegvesen.
  Omtrent samtidig går vi i gang med nytt bygg – nytt hovedkvarter skal reises et steinkast unna.
  Vi er fortsatt på Orstad. Det er her vi trives.

  2020

 • 2021

  Nedturen kommer.

  Vi klarer å holde alle ansatte i arbeid, men kombinasjonen pandemi, feil prosjektportefølje og
  laber anbudsutlysning gjør at vi leverer negativ bunnlinje. Måned etter måned.
  Det er tungt for hele organisasjonen og det er med blandede følelser vi i årsskiftet flytter vi inn
  i flotte, nye lokaler i Bedrifsvegen 2.
  Spesielt verkstedavdelingen får en helt ny hverdag. Alt ligger til rette for at vi kan fortsette å
  utvikle oss og profesjonalisere driften ytterligere.

 • 2022

  20 års jubileum

  Markedet begynner å ta seg opp og vi har aldri før i historien kalkulert så mye som i 1. kvartal.
  Nå ligger verden for våre føtter. Nå skal vi vise VEG!
  Verdiskaping
  Engasjement, eierskap
  Gjennomføringskraft
  Ole har sådd frøet.
  Ole Bjelland, Petter Bjelland og Gunnar Rege har lært oss mye og vi vet at vi har store sko å fylle.
  Med ledelsen i spissen skal vi nå gå i gang med nye store prosjekter.
  Vi skal – på en bærekraftig måte – bygge veier, opparbeide grunn og veier til nytt sykehus, nye barnehager
  og nye skoler. Vi skal lage parker, etablere grøntområder og vi skal vedlikeholde det vi allerede har bygget.

  2022