HMS-K

Vi i Bjelland AS er opptatt av at HMS arbeidet blir ivaretatt og jobber kontinuerlig for å forebygge ulykker og helseskader, eller skade på ytre miljø.
Vi er opptatt av trivsel på arbeidsplassen som er en forutsetning for å skape gode resultater, et godt arbeidsmiljø, både faglig og sosialt.
Vi har som mål i vårt HMS arbeid å ha 0 skader på personell og ha et sykefravær på < 3%.

Bjelland AS har etablert et integrert styringssystem som ivaretar HMS, Miljø og kvalitet.
Dette skal sikre at vi leverer produkter som tilfredsstiller avtale og kontrakt med kunde.
Vi skal også tilfredsstille det offentlige regelverket, samt interne krav og behov.
For å ivareta prosesser skal vi bruke godkjente og kvalifiserte UE på våre prosjekter.

Politikk for kvalitetsikring, HMS og ytre miljø

Vår maskinpark gir stor spennvidde i hvilke oppdrag vi kan ta på oss!

Vårt mål er å hele tiden ha en oppdatert og velholdt maskinpark. Vi er opptatt av at maskinene holdes rene og pene, og er fullt klar over at maskinene og bilene er vår viktigste reklame. Vi har utstyr fra 1,5tonn og opp til 60 tonn. Dette gir oss et stort rekkevidde på jobbene vi kan ta på oss. Her er et utvalg av våre maskiner og lastebiler.

Til avtalt tid og kvalitet

Vi er idag en gjeng på 125 dyktige arbeidere. Vi er stasjonært på Orstad med kontor, vaskelhall, lager og stort uteområdet. Vi er en seriøs aktør i markede som tar jobber for SVV, kommuner og private. Med vår dyktige gjeng utfører vi jobben etter avtalt tid og kvalitet.

32

Gravemaskiner

2

Dumpere

4

Hjullastere

13

Lastebiler

1

Komplett knuseverk