Mads Salte gjennomførte prøven i vei og anleggsfaget på prosjekt: Nye SUS K7804, adkomstvei til det nye sykehuset.

Dette er den første av 9 fagprøver vi skal igjennom denne våren. Lærlinger i maskinførerfaget, anleggsgartnerfaget, anleggsmaskinførerfaget og fjell og bergverk skal også i ilden. Vi gleder oss!

 

En smilende Mads Salte, fornøyd med fullført fagprøve. Vi er stolte over å ha deg med på laget!

Vi har stadig fokus på miljø!

Les mer

Yrkessjåfør lærling Cecilie på vei ut døren og klar for første dag på veien.

Dette synes vi er stor stas og ønsker deg lykke til!

 

 

 

Artikkel fra Næringsforeningen sitt magasin- Rosenkilden 2022

I dag hadde vi ferdigbefaring  av fjellarbeidFv 523 gang og sykkelveg Solbakk Grønevoll med representant fra Fylkeskommunen, samt Multiconsult.

Vi er  veldig stolt over at jobben er utført av egne fagarbeidere og lærlinger. Det er utført mange tusen timeverk med sikringsarbeid uten alvorlige hendelser, verken innenfor HMS eller ytre miljø.

I utførelse av jobben har vi vært innom det meste innen boring, sprenging og fjellsikring. Med skjæringshøyder opptil 22 meter, helt inntil eksisterende vei.

Vi bøyer oss i steinstøvet og ønsker alle en god helg!

 

 

 

 

Fredag 9 september  feiret vi 20 år sammen med våre gode ansatte og noen av våre kunder, leverandører , samarbeidspartnere og konkurrenter.

Det ble en fantastisk kveld! Vi er så takknemlige for at alle våre gjester bidro til at dette ble en kveld for historiebøkene. Vi ble overøst med flotte gaver og vil benytte anledningen til å takke dere for generøsiteten! Vi fikk alt fra god drikke, blomster og kunst til karikaturmaleri og gyngestol. Tusen takk til dere alle, det var så alt for mye!

Vi skal gjøre alt vi kan for at vi får feire 25 års jubileum på samme vis.

Tekst: Camilla Bjelland
Vokal: Tom Weum
Film: Tom Roger Thu
Skuespillere: Våre helt fantastiske ansatte
Beste hilsen Ole, Joakim og Camilla.