Vi utfører jobben til avtalt tid, pris og kvalitet.

Våre tjenester

Mekanisk verksted

Vi utfører det meste av reparasjon og vedlikehold på egen maskin og bilpark.

Massetransport

Vi påtar oss alle typer oppdrag innen massetransport, internt og eksternt til egne tipper.

Anleggstjenester

Vi utfører alle typer oppdrag innen vei, vann, avløp, tomtearbeid for boliger og bygg, og energiutbygging.

Mobilt pukkverk

Vi utfører både finknusing, grovknusing og sortering av masser.

Riving og miljøsanering

Vi utfører riving av hus og bygninger ihht. lover og forskrifter.

Gartner

Vi har en dyktig gjeng gartnere som utfører oppdrag både for næringslivet og private. Vi har tjenester innen planting / beskjæring / plen / vedl.hold / belegningsstein / naturstein / lekeplasser.

Boring og sprenging

Vi har topp utstyr og erfarne folk innen faget og utfører alle typer oppdrag innen boring og sprengning.

Stikning og dokumentasjon

Utarbeider FDV, masseberegning, ASBuild tegninger.

Fjellsikring