Bjelland har 4 stk borerigger i størrelser fra 4-20 tonn samt en 35 tonns gravemaskin med boretårn. Maskinparken er av nyere dato og er utstyrt med GPS.

Bjelland har flere bergsprengere.

Bjelland innehar kompressorer og håndholdt utstyr for den type oppdrag.

For dokumentasjon av utført jobb foreligger borerapporter og salverapporter digitalt.

For mer informasjon eller pristilbud, ta kontakt med: Leder fjell og berg Arne Petter Olsen, arnepetter@bjelland-as.no /913 58 864