Bjelland utfører fjellsikring med eget personell. Typiske oppdrag:

– spyle og spettrensk

-rensk med luftputer

-bolting (gyste eller endeforankrede)

-steinsprang/isnett

-songemur

-erosjonsnett

-sprutbetong

-tauarbeid

Bjelland har lift, kompressor, gysepumpe og det utstyret som er nødvendig for å utføre fjellsikring.

For mer informasjon eller pristilbud, ta kontakt med: Leder fjell og berg Arne Petter Olsen, arnepetter@bjelland-as.no /913 58 864