Fra vårt pukkverk på Skurve leverer vi

  • ferdigvarer som; sprengt stein, grus, singel, sollet jord og løstein.
  • gjenvinning av gravemasse

Mobil knusing/ sortering

  • vi kan med våre knusere og sorteringsverk tilby tjenester der kunden måtte ønske det.

For mer informasjon eller pristilbud, ta kontakt med: Leder fjell og berg Arne Petter Olsen, arnepetter@bjelland-as.no /913 58 864