Utarbeider FDV, masseberegning, ASBuild tegninger.

Kontaktpersoner:

Anlegg sjef, Erik Handal Nilsen, erik@bjelland-as.no /976 32 762

Daglig leder, Joakim Hetland, joakim@bjelland-as.no/ 992 80 607