Våre mekanikere jobber for at hele vår maskinpark skal være i drift
Vi har mekanikere på verkstedet og i servicebil som står klar til å rykke ut når noe skjer.
Sveisekompetanse har vi også i eget hus.

Kontaktpersoner:

Verkstedleder Tore Dydland, tore@bjelland-as.no /917 00 940

Verksmester Bård Nilsen, bard@bjelland-as.no/ 90 37 402