Ormøy vest – Sanering spillvann og avløpspumpestasjon