Vi er innstilt som vinner av prosjektet Nye SUS K7804! Dette er den nye adkomstvegen til det nye sykehuset på Ullandhaug. Prosjektet består av g/s-veger, nytt høyresvingfelt i Kristine Bonnevies vei, ny adkomstveg til SUS, 2 kulvert konstruksjoner og en del VA- og kabelarbeider. Total tilbudssum for Bjelland var ca. 114,5 MNOK. Prosjektet skal gjennomføres på ca. 1 år, så her blir det travelt!

Vi ser frem til nok et prosjekt for Rogaland Fylkeskommune