Bjelland AS skal utføre grunn og VA arbeidet ved utbygging av Ramsvigtunet i Stavanger.

Under avdekking av fjell dukket det opp stumper av gamle tennerledninger, disse kom opp av gamle borhull. Arbeidet i området ble stanset i påvente av befaring og avklaring av videre prosedyre.

Spesialtrente hunder fra eksplosivhund.no kom inn for å sjekke hele området, for å avdekke om det er flere tilfeller og gjenværende sprengstoff.

3 hunder markerte funn av sprengstoff på 2 områder.

Bergsprengere hos Bjelland har spylt og lokalisert hull etter prosedyre.

Arbeidet ved Ramsvigtunet kan trygt fortsette.