Onsdag 5 oktober gjennomfører anleggsbransjen i regionen fagdag på Laland.
Her er alle som er interessert i bransjen velkomne for mer informasjon rundt de forskjellige fagene som er relatert til VG2 anleggsteknikk og VG2 arbeidsmaskiner.
Flere av regionens store og små bedrifter er her samlet med utstyr for å forklare og vise hvordan hverdagen til en anleggsarbeider er.
Arrangementet er åpent for alle fra 15.00 – 18.00