Vi er stolte av å kunne ønske denne flotte gjengen velkomne som lærlinger hos oss!

Totalt har vi nå 15 lærlinger fordelt på 5 fag.
Vårt klare mål er å ha 10% lærlinger og 100% beståtte fagprøver.

For å nå disse målene er god opplæring fra våre andre fagarbeidere viktigst. Ved å investere tid og ressurser på god opplæring gir vi lærlingen mulighet til å utvikle seg for til slutt å ende opp som fagmann.

Vi går et ekstra spennende år i møte ettersom dette er vårt første år som selvstendig lærebedrift.
Dette er en tillitserklæring og en oppgave vi skal ta med stort alvor.
Vi kan nå tilby godkjent opplæring innen:

  • Vei og anleggsfaget
  • Anleggsmaskinførerfaget
  • Fjell og bergverksfaget
  • Anleggsgartnerfaget
  • Anleggsmaskinmekanikerfaget

    Første dag etter ferien møtte våre ferskeste lærlinger på Skurve for en gjennomgang av pukkverk, forskjellige masser og litt graveteknikk i sandkassen. Nå er det opp til resten av «Bjellandgjengen» å gjøre veien frem til fagbrevet lærerik, trygg og kjekk!
    Velkommen igjen – og lykke til!