«Ein veg blir til» – Riksveg 9 mellom Besteland og Helle

I forbindelse med prosjektet Riksveg 9 Besteland – Helle ble det i 2022 produsert en video for NDLA (Nasjonal digital læringsarena)
Vår fantastiske anleggsleder Tor Helge Jensen tar dere gjennom hvordan «EIN VEG BLIR TIL»