Vårens første fagprøve er fullført og vi har fått ny fagarbeider i vei og anleggsfaget!

Mads Salte gjennomførte prøven i vei og anleggsfaget på prosjekt: Nye SUS K7804, adkomstvei til det nye sykehuset.

Dette er den første av 9 fagprøver vi skal igjennom denne våren. Lærlinger i maskinførerfaget, anleggsgartnerfaget, anleggsmaskinførerfaget og fjell og bergverk skal også i ilden. Vi gleder oss!

 

En smilende Mads Salte, fornøyd med fullført fagprøve. Vi er stolte over å ha deg med på laget!