Oppføringer av Linda Lea

Fjellarbeid ved Fv 523 gang og sykkelveg Solbakk Grønevoll ferdig.

I dag hadde vi ferdigbefaring  av fjellarbeid på Fv 523 gang og sykkelveg Solbakk Grønevoll med representant fra Fylkeskommunen, samt Multiconsult. Vi er  veldig stolt over at jobben er utført av egne fagarbeidere og lærlinger. Det er utført mange tusen timeverk med sikringsarbeid uten alvorlige hendelser, verken innenfor HMS eller ytre miljø. I utførelse av […]

Jubileumsfest og ny Bjelland sang

Fredag 9 september  feiret vi 20 år sammen med våre gode ansatte og noen av våre kunder, leverandører , samarbeidspartnere og konkurrenter. Det ble en fantastisk kveld! Vi er så takknemlige for at alle våre gjester bidro til at dette ble en kveld for historiebøkene. Vi ble overøst med flotte gaver og vil benytte anledningen til […]