Environmental product declaration

Vi har stadig fokus på miljø!

Fjell og bergverksleder Arne Peter Olsen og kvalitet og bærekraftsleder Tor Gabrielsen har nylig gjennomført EPD- generator kurs. Dette betyr at vi nå er godkjent til å produsere EPD for publisering!

EPD står for Environmental Product Declaration og kan beskrives som et dokument som oppsummerer miljøprofilen til ett produkt eller tjeneste.

Alt forbruk av bla. sprengstoff, drivstoff og andre miljøfaktorer i forbindelse med rensk og knusing på Skurve blir satt sammen. Denne dataen brukes så til å beregne ned forbruket til pr. tonn i tre forskjellige knusetrinn. I og med at EPD blir utviklet etter en ISO-standard kan man sammenligne vår EPD med andre leverandørers EPD.

For Bjelland betyr dette at massene som produseres på Skurve kan leveres til egne og andre prosjekter med krav om miljøregnskap.

Link til vår godkjente EPD